Veel gestelde vragen over het Online Bijbel Abonnement

  1. Hoe zit het nu exact met de jaarbijdrage en de eenmalige inschrijfkosten? Antwoord
  2. Ik werk alleen met de apps en heb geen interesse in de Mac of Windows versie. Is er ook een abonnement voor alleen de apps, zonder een dvd? Antwoord
  3. Vanaf wanneer is het abonnement opzegbaar? Antwoord

Antwoorden:

1. Hoe zit het nu exact met de jaarbijdrage en de eenmalige inschrijfkosten?

Antwoord: In het jaar dat het abonnement start wordt inschrijfkosten en een jaarbijdrage voor de periode tot 31 dec. in rekening gebracht. Deze twee bij elkaar bedragen € 59,00. Het eerste jaar zijn de kosten hierdoor iets hoger, omdat er meer titels en diensten in één keer verstrekt worden. De volgende jaarbijdrage bedraagt € 45,00 en betreft de periode 1 jan t/m 31 december. Deze wordt pas in de maand maart in rekening gebracht over het lopende kalenderjaar (dus van 1 januari van dat jaar tot 31 december).

2. Ik werk alleen met de apps en heb geen interesse in de Mac of Windows versie. Is er ook een abonnement voor alleen de apps, zonder een dvd?

 Antwoord: Het abonnement is al zinvol als je alleen met de apps werkt. In de apps krijg je de beschikking over een hele bibliotheek aan titels. Dat is al zinvol, en zijn prijs dubbel en dwars waard, als je bijvoorbeeld alleen met een tablet werkt. Negeer de andere platformen gewoon. En mocht je in de toekomst toch te maken krijgen met de andere platformen, dan kan je de Online Bijbel daar ook zo in gebruik nemen.
De dvd voor Windows die verstuurd wordt kan je ook opzij leggen. Overigens zal in 2018 gestart worden met het beschikbaar maken van een download voor Windows naast de dvd, zodat je kan kiezen. De dvd voor Windows gaat verdwijnen en zal vervangen gaan worden met een download.

3. Vanaf wanneer is het abonnement opzegbaar?

Antwoord: Het abonnement is ieder jaar opzegbaar per 31 december. Opzeggingen dienen altijd voor 31 december ontvangen te zijn en gaan dan in op 1 januari van het daarop volgende jaar. Voor opzeggingen die na 1 januari binnen komen moet de jaarbijdrage van het lopende kalenderjaar nog betaalt worden. Opzeggingen kunnen immers niet met terugwerkende kracht ingaan.
De opzegging dient schriftelijk te geschieden onder vermelding van het klantnummer en emailadres, zodat de verwerking per email bevestigd kan worden. (Verstuur naar: Online Bijbel Administratie, Transvaalstraat 5, 3312 EX Dordrecht, Nederland).