Veel gestelde vragen over het Online Bijbel Abonnement

 

  1. Ik werk alleen met de apps en heb geen interesse in de Mac of Windows versie. Is er ook een abonnement voor alleen de apps, zonder een dvd? Antwoord
  2. Vanaf wanneer is het abonnement opzegbaar? Antwoord
  3. Wat is het gevolg van de opzegging van een abonnement? Antwoord

Antwoorden:

1. Ik werk alleen met de apps en heb geen interesse in de Mac of Windows versie. Is er ook een abonnement voor alleen de apps?

 Antwoord: Het abonnement is al zinvol als je alleen met de apps onder Android en/of iOS werkt. In deze apps krijg je de beschikking over een hele bibliotheek aan titels. Dat is al zinvol, en de prijs dubbel en dwars waard. Ook als je bijvoorbeeld alleen met een tablet werkt. Negeer de andere platformen gewoon. En mocht je in de toekomst toch te maken krijgen met de andere platformen, dan kan je de Online Bijbel daar ook zo in gebruik nemen.

2. Vanaf wanneer is het abonnement opzegbaar?

Antwoord: Voor iedereen die met het abonnement begonnen is na 1 juli 2018 is het abonnement opzegbaar na het verlopen van het eerste jaar. Na het eerste jaar wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor opnieuw een jaar, maar is tussentijds opzeggen mogelijk. Bij tussentijdse opzegging na een jaar wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd (waarbij gerekend wordt in hele maanden afgerond naar boven). Houd er rekening mee dat bij tussentijdse opzegging de korting voor jaarbetaling komt te vervallen en er een ander maandbedrag gehanteerd wordt. Reeds verstreken maanden en nog openstaande maanden dienen bij opzegging nog wel betaald te worden tegen dit maandbedrag.
Alle abonnementen die begonnen zijn voor 1 juli 2018 (= oude regeling) lopen van 1 januari t/m 31 december, waarbij het abonnement stilzwijgend verlengd wordt voor een nieuwe periode van een jaar indien voor 31 december geen opzegging is ontvangen. 

Opzeggingen kunnen niet met terugwerkende kracht ingaan. 

De opzegging dient schriftelijk te geschieden onder vermelding van het klantnummer en emailadres, zodat de verwerking per email bevestigd kan worden. (Verstuur naar: Online Bijbel Administratie, Transvaalstraat 5, 3312 EX Dordrecht, Nederland). Opzegging kan ook via het contactformulier. Een opzegging wordt per email bevestigd.

3. Wat is het gevolg van de opzegging van een abonnement?

Antwoord: De apps vallen bij staken van het abonnement terug naar het niveau van voor het abonnement. Dit betekent concreet dat de Premium functies wegvallen en de titels die toegankelijk zijn vanuit het abonnement zullen ook niet meer toegankelijk zijn. Ook vervalt de toegang tot het Windows downloadgebied. De toegang tot geïmporteerde titels (Android en macOS) komt te vervallen.