Veel gestelde vragen over het Online Bijbel Abonnement

  1. Hoe zit het nu exact met de jaarbijdrage en de eenmalige inschrijfkosten? Antwoord
  2. Ontvang ik jaarlijks een nieuwe dvd? Antwoord
  3. Mag ik de oude dvd aan iemand anders doorgeven? Antwoord
  4. Vanaf wanneer is het abonnement opzegbaar? Antwoord
  5. Kan de Online Bijbel DVD ook zonder abonnement worden aangeschaft? Antwoord
  6. Wij hebben meerdere computers in huis. Mag de Online Bijbel op meerdere computers geïnstalleerd worden? Antwoord

Antwoorden:

1. Hoe zit het nu exact met de jaarbijdrage en de eenmalige inschrijfkosten?

Antwoord: In het jaar dat het abonnement start wordt inschrijfkosten en een jaarbijdrage voor de periode tot 31 dec. in rekening gebracht. Deze twee bij elkaar bedragen altijd € 55,00, ongeacht wanneer het abonnement gestart wordt in het lopende jaar. Het eerste jaar zijn de kosten iets hoger, omdat er meer titels en diensten in één keer verstrekt worden. De volgende jaarbijdrage bedraagt € 45,00 en betreft de periode 1 jan t/m 31 december. Deze wordt pas in de maand maart in rekening gebracht over het lopende kalenderjaar (dus van 1 januari van dat jaar tot 31 december).

2. Ontvang ik jaarlijks een nieuwe dvd?

 Antwoord: Ja, in principe wordt vooralsnog ieder jaar de oude dvd vervangen. Mogelijk dat ergens in de toekomst overgestapt wordt naar de mogelijkheid om alle inhoud te downloaden. Tevens kan de licentiecode vervangen worden (indien nodig) door een nieuwe licentiecode. Om problemen te voorkomen kunt u het beste de oude dvd en licentiecode vernietigen. Licentiecodes die horen bij een uitbreidingspakket of bij een extra aangeschafte titel moet u goed bewaren omdat u deze bij herinstallatie nodig hebt.

3. Mag ik de oude dvd aan iemand doorgeven?

Antwoord: Als abonnee bezit u een op naam gestelde licentie voor gebruik door uzelf en binnen uw huis (zie vraag 6). Indien u de dvd doorgeeft aan iemand anders gebruikt die persoon de dvd zonder daarvoor licentie te bezitten en zonder dat rechthebbenden hun rechtmatige bijdrage ontvangen van waaruit zij hun publicaties financieren. Ook een licentiecode is op naam gesteld en mag niet doorgegeven worden.
Het is raadzaam om oude Online Bijbel dvd's en cd's te vernietigen. Veel supportvragen komen voort doordat abusievelijk oude schijfjes worden geïnstalleerd. Dat kan nare en moeilijk te traceren en op te lossen problemen met zich meebrengen.
Op het moment dat een nieuwe dvd verstuurd wordt vervalt de ondersteuning op voorgaande verstuurde materialen. Ook in de software wordt niet langer rekening gehouden met de oude schijfjes (die zijn immers vervangen met een nieuwe).

4. Vanaf wanneer is het abonnement opzegbaar?

Antwoord: Het abonnement is ieder jaar opzegbaar per 31 december. Opzeggingen dienen altijd voor 31 december ontvangen te zijn en gaan dan in op 1 januari van het daarop volgende jaar. Voor opzeggingen die na 1 januari binnen komen moet de jaarbijdrage van het lopende kalenderjaar nog betaalt worden. Opzeggingen kunnen immers niet met terugwerkende kracht ingaan.
De opzegging dient schriftelijk te geschieden onder vermelding van het klantnummer en emailadres, zodat de verwerking per email bevestigd kan worden. (Verstuur naar: Online Bijbel Administratie, Transvaalstraat 5, 3312 EX Dordrecht, Nederland).

5. Kan de Online Bijbel DVD ook zonder abonnement worden aangeschaft?

Antwoord: Ja, dat kan in de boekwinkel of via een internetwinkel, zoals bijvoorbeeld boekhandel.org. Bij aanschaf van de dvd in de boekhandel is de inhoud beperkter. Bovendien is er geen aansluiting op de Online Bijbel apps mogelijk. De combinatie van gebruik van de Online Bijbel dvd op de desktop en de Online Bijbel apps wordt alleen binnen het abonnement geboden. 

6. Wij hebben meerdere computers in huis. Mag de Online Bijbel op meerdere computers geïnstalleerd worden?

Antwoord: Op voorwaarde dat de computers in hetzelfde woonhuis aanwezig zijn en de gebruikers in datzelfde huis wonen. Dit is toegestaan tot een maximum van 3 computers waarbij er op toegezien moet worden dat de Online Bijbel niet op een en hetzelfde moment door verschillende personen op verschillende computers wordt gebruikt. U kunt dit het beste vergelijken met een gedrukt boek. Dat kan ook niet op hetzelfde moment door verschillende personen in verschillende kamers van het huis gebruikt worden. Deze regeling maakt het mogelijk de Online Bijbel te installeren op zowel een desktop computer en bijvoorbeeld een notebook van dezelfde gebruiker. De Online Bijbel apps mogen niet geïnstalleerd worden op de apparaten van verschillende gebruikers die in één huis wonen met het Online Bijbel account van een andere gebruiker.